قاب باریک سی دی

1,650 تومان

محصول ذکر شده قطر 5 mm   و عرض 12 cm و طول 14 cmمی باشد و برای انواع دیسک قابل مصرف می باشد ودر مواردی به خاطر اینکه سی دی یا دی وی دی از داخل قابل دیده مشود دیگر نیاز به چاپ اینسرت کاغذی نمی باشد و در وقت و هزینه صرفه جویی می شود

در دمدل کف مشکی و کف کریستال

در برندهای کریستال -اکو-

کارتن 200 تایی

 

توضیحات

قاب سی دی باریک کف کریستالی

دیدگاه خود را ثبت کنید

فهرست